Duan Gu

Převzato ze stránek DuanGu.cz 

„Lidé tajemného dávnověku dosahovali dlouhověkosti, 
protože dostatečně odpočívali a nejedli žádná zrna.“ 

Taishang Lingbao wufuxu, cca 400 n.l.

 

Duangu dieta

Dietetika je základním pilířem systému Yangshengfa - péče o zdraví a dlouhověkost staré Číny. Úprava jídelníčku se odjakživa považovala za důležitou součást rychlé a snadné nápravy pošramoceného zdraví. Základem zdravého stravování je tradičně strava složená z obilovin (s jednoznačnou převahou rýže), zeleniny, ovoce a masa – v sestupném pořadí. Taoističtí lékaři si však všimli, že pro některé typy onemocnění tento styl stravování nevyhovuje a rovněž není ideální pro adepty taoistické kultivace organismu. Pro tyto lidi byl vyvinut systém Duangu – stravování bez „zrní“. Duan znamená „přerušit, ukončit, zanechat“, gu je souborným názvem pro semena obilovin a „bobů“, tedy luštěnin, ke kterým byly v 17. století – za dynastie Ming přiřazeny i brambory, tzv. „zemské boby“.

Systém Duangu je patrně jedním z nejstarších dietetických systémů světa, zmínky o něm byly nalezeny i ve světoznámém nalezišti artefaktů a medicínských textů – v Mawangdui, pocházející pravděpodobně ze 2. stol. př. Kr. V průběhu staletí a zejména v poslední době se vyrojilo množství alternativ systému Duangu (ze soudobých systémů například paleo, GAPS, keto, primal atd.).

V dnešní době je dieta Duangu cenným nástrojem v rukou praktiků čínské medicíny a správně nasazena a vedena dokáže mnohdy zlepšit stav tam, kde tradiční léčebné pilíře nedostačují. Je ale natolik odlišná od běžné české stravy, že její indikování chceme ponechat na školených prakticích čínské medicíny.

Smysl a poslání těchto stránek tedy nespočívá ve verbování veřejnosti k tomuto dietetickému systému (ve staré Číně byl dokonce tajen a předáván pouze v kódovaném jazyce mezi adepty taoismu). Snahou je podat všeobecné informace o systému duangu a sdílet zdravé a chutné recepty.

 

Sestaveno s podporou TCM CLINIC a TCM INSTITUT